Spread the love

În prezentul articol să străduim să oferim cât mai multe detalii despre modul de redactare, evaluare și timpii alocați pentru rezolvarea fiecăreia dintre cele 3 probe scrise, esențiale pentru admiterea în cadrul Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza, București.

Probe Scrise pentru Admiterea la Academia de Poliție

Pe lângă întocmirea dosarului de candidat, obținerea avizelor medicale și psihologice, realizarea unui timp decent la proba sportivă, care se va materializa începând cu 2024 într-o notă, de preferat foarte bună, viitorii candidați la Academie au de susținut 3 probe teoretice. Probele teoretice pentru admiterea la Academie includ: Limba română, Istoria Românilor și la o limba străină ( la alegere între Engleză, Franceză, Germană, Spaniolă sau Rusă).

Studiați aici :

ANEXĂ din 30 aprilie 2014

privind baremul medical, privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pe perioada școlarizării elevilor și studenților în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și pentru candidații care urmează a fi chemați/rechemați/încadrați în rândul cadrelor militare în activitate/polițiștilor în serviciu/funcționarilor publici cu statut special în sistemul administrației penitenciare – (anexa nr. 1)*)

Probe Scrise Academia de Poliție

Probele scrise sunt susținute în centrele zonale de selecție. Canditatii declarați admiși în lista provizorie,  după probele scrise, se vor prezența, după soluționarea eventualelor contestații, la unitățile de recrutarea în vederea întocmirii fișei medicale. Această etapă este o reconfirmare a vizitei medicale din teritoriu  și este realizată de medici specialiști desemnați din cadrul direcției medicale a MAI. Evaluarea se va face conform ordinului nr. 107 din 9 iulie 2014.

Probe Scrise Pentru Admiterea la Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Specializarea Drept, Facultatea de Poliție, Facultatea de Poliție de Frontieră, Facultatea de Jandarmi.

Examinarea pentru admiterea la aceste specializări constă în teste grilă la disciplinele:

  • Istorie (30 întrebări)
  • Limba Română (30 întrebări)
  • Limba Străină (30 întrebări)

Proba la limba străină va fi cea nominalizată de candidat in cererea de participare depusă la unitatea de recrutare; alegerea, reamintim, se face între următoarele: Engleză, Franceză, Germană, Rusă sau Spaniolă.

Subiecte Admitere Politie 2023

Subiecte Admitere Politie 2021

Probe Scrise Pentru Admiterea la Academia de Poliție Facultatea de Arhivistică

  • Istorie (test grila) (30 întrebări)

Subiecte Admitere Arhivistică 2019

Probe Scrise Pentru Admiterea la Facultatea de Pompieri(teste grilă)

  • Algebră și Elemente de analiză matematică (18 întrebări)
  • Fizică,( Mecanică, Fizică Moleculară și Termodinamică, Electricitate) (18 întrebări)

În funcție de numărul de candidați înscriși și capacitatea sălilor de examinare, facultățile pot organiza susținerea probelor în una sau mai multe serii de concurs.

Subiecte Admitere Pompieri 2021

Resurse Oficiale cu Teste Pentru Admitere la Diversele Facultăți din Cadrul Academiei de Poliție București

Teste Facultatea de Poliție București

Facultatea de Pompieri

Facultatea de Jandarmi

Facultate Arhivistică

Timpul alocat desfăşurării probei este de 4 ore iar media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 (cinci).

Cine Este Scutit de Probele Scrise ale Examenului de Admitere la Academia de Poliție?

Conform regulamentului urmatoarele categorii sunt exceptate de la sustinerea probelor scrise in vederea admiterii la Academia de Politie:

Art. 3 – (4) Candidaţii care, în perioada studiilor liceale au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare naționale recunoscute de Ministerul Educaţiei (denumit în continuare M.Ed.) la disciplinele din cadrul probelor de evaluare a cunoștințelor pentru facultățile la care se înscriu, beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea probelor scrise de evaluare a cunoştinţelor, pe locurile finanţate de la bugetul de stat, dacă au fost declaraţi „apt” sau, după caz, „promovat”, la proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice și la examinarea medicală şi îndeplinesc celelalte condiţii legale şi criterii specifice pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale M.A.I.

Art. 3 – (5) Candidaţii care, în perioada studiilor liceale au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de M.Ed. beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea probelor scrise de evaluare a cunoştinţelor, pe locurile finanţate de la bugetul de stat, dacă au fost declaraţi „apt” sau, după caz, „promovat”, la proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice și la examinarea medicală şi îndeplinesc celelalte condiţii legale şi criterii specifice pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale M.A.I.

Art. 3 – (6) Copiii polițiștilor/personalului militar rănit sau decedat într-un accident de muncă ori decedat ca urmare a participării la acțiuni militare, misiuni și operații sau copiii militarilor invalizi și a civililor invalizi care, potrivit legii, au participat la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului Statului Român, beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea probelor scrise de evaluare a cunoştinţelor, pe locurile finanţate de la bugetul de stat, dacă au fost declaraţi „apt” sau, după caz, „promovat”, la proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice și la examinarea medicală şi îndeplinesc celelalte condiţii legale şi criterii specifice pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale M.A.I.

Cele Mai Mici Note de Admitere pe Diversele

Facultăți  din Cadrul Academiei de Poliție București 2021

Cadrul Academiei de Poliție București 2021

Specializare/+extraRomânăIstorieLb. StrăinăMatematicaFizicaMedia
Drept 116 locuri8.207.307.908.18
Drept MAPN 9 locuri8.208.507.007.90
 Poliție 245 locuri8.507.607.908.00
 Poliție Romi 7 locuri6.106.104.905.70
Poliție Maghiari 5 locuri4.906.407.906.40
Poliție Minorități 3 locuri8.207.307.307.60
Poliție FR 36 locuri8.808.207.008.00
Penitenciare 40 locuri7.307.007.607.30
Pol. Frontieră 65 locuri4.306.108.806.40
Pol. Frontieră Romi 2 locuri7.906.706.407.00
Pol. Frontieră Maghiari 1 loc5.807.006.406.40
Pol. Frontieră Minorități 2 locuri9.409.109.109.20
Pol. Frontieră FR 7 locuri8.206.108.507.60
Jandarmi 56 locuri7.304.608.506.80
Jandarmi Romi 1 loc7.007.607.607.40
Jandarmi Maghiari 1 loc6.704.007.005.90
Jandarmi Minorități 1 loc
Jandarmi SPS 1 loc5.803.407.305.50
Jandarmi FR 6 locuri8.507.308.208.00
Pompieri 47 locuri7.5010.008.75
Pompieri SPS 1 loc7.507.007.25

Pregătirea pentru admiterea la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza București presupune un efort intelectual și fizic constant și susținut. Fiecare candidat trebuie să aibă un plan bine conturat de abordare a materiei pentru a fi siguri că acoperă toate cerințele. Deși testările sunt grilă, acestea au acoperit de cele mai multe ori un domeniu complex și au ridicat dificultatea la nivel peste medie.

Este imperios să tratați aceste examene cu o seriozitate deosebită și oricând aveți impresia că sunteți pregătiți încercați să faceți cât mai multe teste și notați-va obiectiv performanțele. Luați în calcul că la examen vor interveni și emoțiile inerente care vor scădea din puterea de concentrare!

Vă  dorim succes cu mențiunea că succesul este în mâinile voastre!

Testează-ți cunoștințele.

teste istorie din fiecare capitol.